Ergül Ergün

Ergül Ergün ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans, Newcastle Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde Doktora yaptı. İngiltere’de European School of Shiatsu’da ve Shiatsu College’de 3 yıl süren Çin Tıbbı, Çigong ve Şiyatsu uzmanlığı eğitimi aldı. Bu eğitimlerde Çigongun yanı sıra, Çin Tıbbı, İğnesiz akupunktur – Akupressor ve  Zen Shiatsu ekolleri, Moksibisyon ve temel Batı tıbbı, Beslenme ve yiyeceklerin enerjetik fonksiyonları alanlarını içeren teorik ve teknik dersler aldı, klinik çalışmalarda bulundu.

Shiatsu College’de bel ağrıları, endişe ve uyku bozuklukları üzerine yüksek lisans çalışmalarına katıldı. Bitirme tezi migren üzerinedir. Çigongun ve Şiyatsu terapisinin   İngiltere’de önde gelen isimlerinden Carola Beresford-Cooke, Chris Jarmey, Paul Lundberg, Anne Palmer, Nicola Pooley, Cliff Andrews ile birlikte çalıştı.

İngiltere’de bulunduğu süre boyunca pek çok meditasyon inzivasına katıldı, 9 ay boyunca bir zen meditasyon merkezinde yaşadı. Türkiye’de  Emei Çigong büyük ustası Fu Wei Zhong Tıbbi Çigong, Edith Heidelberger’le Kore El akupunkturu, Nur Muhammed Uyghur ile Uygur Tıbbı, Wudang Ustası İsmet Himmet ile Wudang  Tai Chi ve Müge Kasım ile Geleneksel Hint Tıbbı-Ayurveda çalıştı. Yrd Doç Dr Oruç Güvenç’in Orta Asya Türklerinde Müzikle Şifa ve Tasavvuf seminerlerine katıldı. Ergül Ergün son 20 yılı zen meditasyonu olmak üzere 25 yıldır düzenli  meditasyon yapıyor. Mezun olduğu okullar, İngiltere’deki şiyatsu uzmanlarının standardını belirleyen ve denetleyen meslek odası Shiatsu Society  onaylıdır.