Beş Element Çigong

Çin tıbbında doğa ve evren değişim, dönüşüm üzerinden algılanır. Bu perspektifin yapı taşlarından biri de beş element ya da beş evre teorisidir. Bu teoriye göre varoluş enerjisini farklı karakteristik özellikleri beş element; metal, su, ağaç, ateş ve yer çerçevesinde incelenir. Beş element teorisi maddeyi, evreni ve insanı bu beş temel evre çerçevesinde anlamaya çalışır. Bu evrelerin birbirine olan ilişkilerine, birbirine dönüşümüne, etkisine odaklanır.

Beş element aynı zamanda bedenimizdeki beş temel yin ve yang organ çiftini de temsil eder. Beş Element Çigong bu döngüsel ilişkiye dayanarak beş temel yin ve yang organın desteklenmesi prensibine dayanan bir Dao Yin çigong çalışmasıdır.

Metal evresi Akciğer ve  Kalın Bağırsak enerjisini, Su evresi Böbrek ve Mesane enerjisini ve Ağaç evresi Karaciğer ve Safra Kesesi enerjisini, Ateş evresi Kalp ve İnce Bağırsak (ve Kalbin diğer iki destekleyicisi Perikardium ve Üçlü Isıtıcı) enerjisini, Yer evresi ise Dalak ve Mide enerjisini gösterir.

Metal: Dış dünya ile fiziksel, duygusal sınırlarımızı, geçmişle olan bağlarımızı, esnekliği ve katılığı temsil eder ve kendini derimizde, burnumuzda gösterir.

Su: Cesaret ve korkularımızı, irade gücümüzü, aceleciliği ve dinginliği temsil eder. Kendini bedenimizin kemik yapısında, saç kalitesinde, duruşumuzda, hafızamızda, üreme organlarımızda ve kulakrımızın duyma  kapasitesinde belli eder.

Ağaç: Karar verebilme gücümüzü, yaratıcılığımızı, geleceğe yön verebilme kapasitemizi temsil eder ve kendini gözümüzün fiziksel yapısında, kas ve tendon yapımızda gösterir.

Ateş: Kendimizi bilme, ifade edebilme gücümüzü, yakın ilişkilerimizi ve sosyal anlamda ilişki kurabilme kapasitemizi temsil eder. Kalp tüm duygularımızın en derindeki merkezidir.

Toprak: Beslenmeyi, sindirim sistemimizi, anaç yönümüzü ve entellektüel kapasitemizi temsil eder.